law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

ŞİRKETLER HUKUKU

Ekibimiz, Türkiye’de merkez ya da şubesi bulunan yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin her türlü faaliyet ve işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuki takip, dava ve danışmanlık hizmetlerimiz şirket kuruluşu için gerekli işlemlerin yapılmasından, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması, adres ve unvan değişikliği, ana sözleşme düzenlenmesi, birleşme ve devralma işlemlerinin yürütülmesi ve hukuki görüş verilmesine kadar birçok alanı kapsamaktadır. Şirketler hukukuna ilişkin verdiğimiz hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz,

ŞİRKET KURULUŞU

Şirketlerin kuruluşuna ilişkin ticaret odaları, ticaret müdürlüklerindeki ve diğeri idari işlemlerin tamamlanması, şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, şube kurulma işlemleri veya franchise sözleşmelerinin hazırlanması gibi şirket kuruluşuna ilişkin hukuki hizmetlerimizi kapsar.

Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirketin Ticaret Siciline Kaydedilmesi

Banka Hesabı Açılması

İmza Sirküsü Ve İlgili Onayların Alınması

Kiralama Ve Franchise Sözleşmelerinin Revize Edilmesi

Vergi Dairesindeki Kayıt Müdürlüğü Ve Kuruluş Sırasında İhtiyaç Duyulan Diğer Vergiden Kaynaklı İşlemler

Türk Vergi Hukuku Sistemi ve Türk Şirketler Hukuku Alanında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Birden fazla farklı şirketin ticari faaliyetlerini daha büyük hacimle gerçekleştirmek gibi amaçlarla birleşerek yeni bir şirket kurması yahut bir şirketin başka bir şirket tarafından devralınarak satın alan şirket bünyesinde faaliyetlerine devam etmesi yaygın bir uygulamadır. Ekibimiz, Ulusal ve uluslararası şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde her türlü hukuki takip ve danışmayı sağlamaktadır.

  • hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence)
  • birleşme sözleşmeleri
  • konsorsiyum sözleşmeleri
  • Pay devri ve pay rehni sözleşmeleri
  • Hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  • Bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması
  • Yabancılara ilişkin yatırımlarının Türkiye’de organize edilmesi

SÖZLEŞMELER HUKUKU VE DANIŞMANLIK

Ekimiz, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat ile düzenlenen her türlü ticari işlem ve şirketler faaliyet ve işlemlerine ilişkin hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, şirketlere genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırımları/indirim süreçleri, sermaye piyasası mevzuatı, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket faaliyetleri için büyük önem taşıyan bu konularda sağladığımız hukuki destek ile tüm bu süreçlerin müvekkiller açısından hukuki prosedürlere uygun olarak ilerlemesine katkı sağlıyoruz.

Aynı zamanda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere, ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, taraflar açısından risklerin belirlenmesi ve sonuçlandırılması ve hayata geçirilmesi konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?