law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

Doğum ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması Türkiye’de kesintisiz toplam 5 yıl geçiren ve Vatandaşlık kanununda belirtilen diğer şartları taşıyan yabancı kişilere tanınan bir haktır. Yabancı kişi gerekli şartları taşıması halinde vatandaşlık başvurusu yapabilir. Ancak Yabancı kişi tüm şartları taşıması vatandaşlığa otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmez, idarenin takdir yetkisi saklıdır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar kişilerin sağlaması gereken şartlar Türk Vatandaşlık Kanununda şu şekilde düzenlenmiştir:

  1. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalı,
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
  3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek; Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamalı.
  4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamalı.
  5. İyi ahlak sahibi olmalı, davranışları ile çevresine güven vermeli, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamalı.
  6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmeli.
  7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalı.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamalı. Bu şartların kümülatif olarak sağlanması halinde yabancı kişi Türk vatandaşlığına başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye’de İkamet Şartı

Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığını genel yolla kazanabilmeleri için Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet şartını sağlamaları gerekmektedir.

Türk vatandaşlığının kazanılması için ikamet izni şartını sağlamayan haller TVK. Yönetmeliğinde şu şekilde sayılmıştır:

  1. Sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı,
  2.  Öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresi
  3. Diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi,

 

Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Vatandaşlık kanunu ve Vatandaşlık Kanunu Yönetmeliği incelendiğinde yabancı kişilerin uzun dönem, aile, taşınmaz edinimi ile ikamet izinleri ve çalışma izinleri ile Türkiye’de geçirdikleri süreler beş yıllık genel yolla vatandaşlığın kazanılması için geçerli sayılmaktadır.

Ancak İkamet izinlerine istisna olarak vatandaşlık yönetmeliği TVK. Yönetmeliği Madde 71/1-d bendinde şu hüküm yer almaktadır:

'’Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz’’

Yönetmelikteki bu istisna ile turistik amaçlı ikamet tezkeresi haricinde Türkiye’de genel yolla vatandaşlığın kazanılması için uygun ikamet izinlerinden birine sahip olmayan kişi sonrasında genel yolla vatandaşlığı kazanılması için uygun olan bir ikamet iznine geçiş yaptığında yabancı kişiler hem genel yolla vatandaşlığın kazanılması için başvuru hakkına sahip olmaktadır hem de önceki ikamet izni ile Türkiye’de geçirdikleri süre de beş yıllık süre için geçerli sayılmaktadır.

Bu şu anlama gelmektedir: Türkiye’de öğrenim yoluyla ikamet eden yabancı kişi öğrenim ikamet iznini Taşınmaz edenimi ile ikamet iznine çevirmesi halinde daha öncesinde öğrenim ikamet izni ile Türkiye’de geçirdiği sürelerde genel yolla vatandaşlık için geçerli sayılacaktır.

Türkiye’de Kalınan Beş Yıllık Sürenin Hesaplanması

Türk vatandaşlık kanunu 15. Maddesinde yabancı kişilerin genel yolla Türk vatandaşlığının kazanılması için Türkiye’de geçirmesi gereken beş yıllık sürenin nasıl hesaplanacağı açıkça düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre yabancı kişiler beş yıllık süre içerisinde toplam bir yılı aşmamak üzere Türkiye dışında bulunabilir şeklinde düzenlenmiştir.

Yabancı kişi Türkiye’de ikamet edilen beş yıllık süre içerisinde yurtdışında toplam bir yıldan fazla bulunması halinde genel yolla Türk vatandaşlığına başvuru hakkını kaybetmektedir.

Bu süre Vatandaşlık yönetmeliğinde düzenlenen hüküm gereği yabancı kişinin ikamet ettiği il emniyet müdürlüğü tarafından verilen ikamet tezkeresi ve Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtlarını gösteren belgeye göre belirlenir.

Sonuç

Yabancı kişi kanunda belirtilen beş yıl sürenin hesaba katıldığı ikamet izinleri ile Türkiye’de ikamet etmiş olmak, iyi ahlak sahibi olmak, kamu sağlığına tehlike teşkil etmemek, davranışları ile Türkiye’de yaşam kurma isteğini gösterecek adımlar atmış olmak, genel iletişim kurabilecek şekilde Türkçe konuşabilmek, kendi ve aile bireylerini geçindirebilecek gelire sahip olmak ve kamu güvenliğine engel teşkil etmemek şartlarının hepsini taşıması halinde genel yolla Türk vatandaşlığına başvuru hakkı elde etmektedir.

Büromuz, uzman kadrosu ile Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması için gerekli tüm başvuru aşamalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?