law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ekibimiz; yerli ve yabancı mülk sahipleri ile yatırımcılara gayrimenkul mülkiyetinin devri, alım/satım işlemleri, kira akitleri ile ayni hak tesisleri ile şerh başvuruları gibi konularda çeşitli hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Satışa konu gayrimenkuller ile ilgili tapu-sicil-kadastro müdürlüklerinden ve belediyelerden yapılacak araştırmalar ile gayrimenkulün satışa uygunluğunun belirlenmesi
 • Satış sözleşmelerinin düzenlenmesi ya da incelenmesi, tapu devir işlemleri ve tapu sicilinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi ve bu işlemlerin takibi,
 • Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinme süreçlerinde gerekli araştırmaların yapılması ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı edinmeleri için başvuru ve takip işlemlerinin yerine getirilmesi;
 • Yurtdışında yaşayıp, Türkiye’ye gelmeden mülk edinmek isteyen yabancılar için; Türk Konsolosluklarından çıkartılacak geniş kapsamlı bir vekaletname ile potansiyel yatırımcının Türkiye’ye gelmesine gerek kalmaksızın, kendisi adına ön alım sözleşmesi düzenlenmesi, satış bedeline ilişkin ödemelerin ve tapu devri yapılması ile varsa şerh/beyan tesisleri
 • Tapu devrinin iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahalenin men’ i ile benzer her türlü uyuşmazlığın giderilmesi ve dava takibi
 • Gayrimenkullerin kiraya verilmek üzere kira sözleşmeleri hazırlanması,
 • Gayrimenkullerin tahliyesi için gerekli dava ve takiplerin sağlanması
GAYRİMENKUL SATIN ALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ
 • Satış Vaadi Sözleşmelerinin İncelenmesi Ve Tapu Müdürlüğünden Taşınmazla İlgili Kontrollerin Yapılması
 • Satın Alma Süreci Boyunda Türk Hukukuna Göre Uzman Tavsiyelerinin Sağlanması
 • Yatırım Tutarına İlişkin Tüm Konularda Hukuki Destek Sağlanması
 • Tapu Devrinin Yapılması Ve Tapu Belgesinin Alıcı Adına Teslimi
 • Vatandaşlık İşlemleri İçin Taşınmazlara Üç Yıl Satmama Şerhinin Konulması
TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETMEDEN, GAYRİMENKUL SATIN ALIMLARI İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ HİZMETLER
 • Vekaletname çıkartılmak üzere Türk Konsolosluğundan randevu alınması
 • Potansiyel Vergi Kimlik No Alınması
 • Banka Hesabı Açılması
 • Satış Vaadi Sözleşmelerinin İncelenmesi Ve Tapu Müdürlüğünden Taşınmazla İlgili Kontrollerin Yapılması
 • Satın Alma Süreci Boyunda Türk Hukukuna Göre Uzman Tavsiyelerinin Sağlanması
 • Yatırım Tutarına İlişkin Tüm Konularda Hukuki Destek Sağlanması
 • Tapu Devrinin Yapılması Ve Tapu Belgesinin Alıcı Adına Teslimi
 • Vatandaşlık İşlemleri İçin Taşınmazlara Üç Yıl Satmama Şerhinin Konulması
VERGİ MUAFİYETİ SÜRECİ İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Aşağıdaki koşulları sağlayan alıcılar, Türkiye’de ikamet etmemek koşulu ile KDV verdiğinden muaf tutulmaktadır.

 • Banka dekontları veya gümrük müdürlüklerinden alınacak belgelerle Türkiye’ye yabancı para birimi soktuklarını ispatlayan Alıcı
 • Yaşadığı ülkeden ikamet belgesi ya da yerleşim yeri belgesi sunan Alıcılar

Ekimiz ise aşağıda sayılan hukuki danışma hizmetlerini, müvekkillere sunmaktadır;

 • Vergi muafiyet dosyası hazırlanması ve tercüme ve noter işlemlerinin tamamlanması
 • Göç müdürlüklerinden başvurucunun Türkiye’de yaşamadığını gösteren yazı alınması
 • Hudutlar büro amirliklerinden Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belgelerin alınması
 • Vergi müdürlüklerinden Alıcının Türkiye’de yerleşik olmadığının gösteren yazı alınması
GAYRİMENKULÜN TAHLİYE SÜRECİ İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Türk Borçlar Kanunu ile yapılan düzenlemeler ile mülk sahiplerine gereksinim veya haklı sebeplerin oluşması hallerinde konut ve işyeri kiracılarını tahliye etme hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanımı ise bir takım şartlara bağlı kılınmıştır. Şöyle ki;

Eski veya yeni malik , onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belli süre sınırlarını gözeterek ihtar ve dava yoluyla kiracıların tahliyesini sağlayabilir.

Kiracının tahliyesine izin verilen diğer haller ise kiracıdan kaynaklanmaktadır. Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra kiralananı ileri bir tarihte tahliye edeceğini yazılı olarak taahhüt etmişse veya bir kira yılı içinde iki defa kirayı ödemediğine dair haklı ihtar çekilmişse veya kiracının veya eşinin aynı ilçe sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu varsa ve bu kiralayana bildirilmemişse bu hallerde, kiralanan taşınmazın tahliyesi için varsa ihtar yükü ve süre sınırlarına uyularak, hukuki yollara başvurulması mümkündür.

Ekibimiz, bu gibi uyuşmazlıklarda ihtarname çekilmesi, yasal sürelerin takibi, tahliye taahhütnamesi talebi ve dava ve cebri icra yollarıyla taşınmazın tahliyesi için gerekli tüm hukuki süreci yürütmekte ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ

Kira sözleşmeleri, hem mülk sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sözleşmeler ile her iki tarafın hak ve yükümlülükleri, sonuçlarıyla birlikte ortaya konulmaktadır. Kira sözleşmesi ile belirlenen şartlar her iki taraf için uzun yıllar bağlayıcı olabilmektedir. Ekibimiz, kira ilişkileri konusunda uzmanlaşmıştır ve aşağıda yer alan hizmetleri vermektedir;

 • Kira sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi
 • Kira sözleşmelerinin devri ve yenilenmesi için gerekli takiplerin yapılması
 • Kira bedelinin tespiti ve artırımı için hukuki sürecin takibi
 • Müvekkiller adına kira sözleşmelerini vekaleten imzalanması
 • Kira sözleşmelerinin feshi için gerekli hukuki sürecin takibi
https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?