law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

TAŞINMAZ YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Acquiring a property worth a minimum of USD 400,000 or equivalent foreign currency or Turkish lira with a title deed restriction on its resale for at least three years, as attested by the Ministry of Environment and Urbanization.

VERGİ NUMARASININ ALINMASI
 • A tax number is the essential ID number for each registration and financial transaction in Turkey. A Tax Identification Number is a ten-digit number assigned to individuals.Foreigners should have a tax number for; opening a bank account, buying a property, subscribing for utility services, issuing insurance, getting health services, doing notarial processes, applying for residence permits, etcTax Registration number can be obtained from interactive tax office’s website or any tax office in TurkeyVergi Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
  • Yatırımcının pasaport bilgileri
  • Yatırımcının anne baba isimleri
BANKA HESABININ AÇILMASI
 • Tüm işlemler banka aracılığıyla yapılmalıdır.Bu nedenle yatırımcının veya onun adına vekaleten avukatının Türkiye’de bir banka hesabı açması gerekmektedir.Banka Hesabı Açmak İçin Gerekli Belgeler
  • Pasaport Fotokopisi
  • Adres bilgisini içeren resmi vergi kayıt formu
  • 15.000 TL veya eşit miktarda doların altı ay boyunca hesaba yatırılması
GAYRİMENKULUN SATIN ALINMASI
 • ASKERİ BÖLGEYabancılar, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre askeri yasak bölgelerde taşınmaz edinemezler.YASAK BÖLGELERYabancı gerçek ve tüzel kişilerin mülk edinemeyecekleri alanlar olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen stratejik alanlar ve özel güvenlik bölgeleri içinde yer alan yerlerde yabancıların mülk iktisabı mümkün değildir.

  SURİYE VATANDAŞLARI

  Suriye vatandaşları Türkiye'de mülk satın alamazlar.

  30 HEKTAR SINIRI

  Yabancı bir gerçek kişi, en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve kısıtlanmış ayni hak edinebilir. Cumhurbaşkanı bu miktarı iki katına kadar artırabilir.

  TEK BÖLGEDE GAYRİMENKUL SATIN ALMA KISITLAMASI

  Yabancı gerçek kişilerin iktisap ettiği gayrimenkullerin toplam alanı ile bağımsız ve sürekli sınırlı ayni haklar, özel mülkiyete konu ilçenin yüzölçümünün yüzde onunu (% 10) geçemez.

  VATANDAŞLIK İÇİN UYGUN GAYRİMENKÜL KRİTERLERİ

  Yatırımcı, apartman dairesi, arsa, apartman, dükkan, tarla gibi her türlü taşınmaz malı satın alarak vatandaşlığa başvurabilir. Ancak yabancıların tarımsal arazi edinim talepleri alanında, tarım mevzuatı kapsamında ön izinlerin alınması ve 2 yıl içinde tarımsal bir proje sunulması taahhüt edilir veya arazi edinimi durumunda arazi sahibinin 2 yıl içinde ilgili Belediyeye yapı ruhsatı vermesi gerekmektedir.

  Yatırımcılar gayrimenkul satış taahhütnamesi ile Türk Vatandaşlığına başvurabilirler.

  application may be filed after an undertaking is provided not to transfer and cancel the agreement issued before the notary for a period of three years, provided that the minimum amount of USD 400.000 or equivalent thereof is paid in advance for real estates with condominium or construction servitude created thereon.

  Investor can buy more than one property in the same or different cities with the same investment amount. Also Investor can buy at different times, however without completion of the minimum USD 400.000 investment amount, you cannot apply for Turkish Citizenship.

  Satın alınacak taşınmazlar, başvuru sahibinin eşi ve çocukları dahil hiçbir yabancı gerçek kişi adına tescil edilemez. Ayrıca yabancı kişi, eşi veya çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilen gayrimenkul (ler) olamaz. Ayrıca satın alınacak gayrimenkulün yabancı gerçek kişinin ortağı olduğu veya yönettiği şirket adına kayıtlı gayrimenkullerden biri olmaması gerekmektedir.

   

   

  YABANCI ALICILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SATIN ALIRKEN SAHİP OLMASI GEREKEN BELGELER

  • Türkiye'deki Vergi Dairelerinde alınan vergi numarası
  • Uyruğu içeren pasaport tercümesi noter tasdikli sureti
  • Alıcının bir fotoğrafı
  • Bir avukata verilen vekaletname
  • SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı olarak değerleme yetkisine sahip firmalardan alınacak değerlendirme raporu
  • Deprem sigortası
  • Belediye tarafından alınan asgari satış fiyatı belgesi
  • Binanın enerji kimlik belgesi
  • Tapu belgesi
 1. TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ALIM SÜRECİ
 1. Alıcı, ilgilenen mülkü seçer ve Müteahhit firma ile bir rezervasyon formu imzalar ve rezervasyon ücretini öder
 2. Vergi numarası alınır.
 3. Banka hesabı açılır.
 4. Taşınmazın değerleme raporunu alır.
 5. Ön satış sözleşmesi imzalanır.
 6. Alıcı, satış fiyatını banka havalesi yoluyla öder.
 1. Müteahhit firma, kayıt ofisinde randevu günü için başvurur.
 2. Her iki taraf da banka havalesi yoluyla tapu müdürlüğüne vergilerini öder.
 3. Müteahhit firma ve alıcı ve / veya görevlendirilen avukat, tapu devri için randevuya gidecek ve satış sözleşmesi imzalayacaktır.
 4. Tapu devri ile aynı gün tapu belgesi alınır.

GAYRİMENKUL ALIM İŞLEMLERİ İÇİN YAPILACAK TRANSFER İŞLEMLERİ HAKKINDA

 1. Satış bedeli, alıcı veya alıcının yetkili temsilcisi tarafından havale, EFT vb. Yollarla satıcının banka hesabına veya satıcının yetkili temsilcisine yatırılmalı ve belgelendirilmelidir.
 1. Yatırım tutarı, yatırımcının yurt dışındaki şahsi hesabından veyaTürk hesabından müteaahhitin hesabına ödenebilir. Yatırım parası doğrudan yatırımcının kişisel hesabından aktarılmalıdır. Yatırımcı şahsi yabancı hesabından doğrudan transfer yapamıyorsa, Türkiye'de bir hesap açmanızı ve yatırım parasını Türkiye'deki banka hesabına aktarmasını tavsiye ederiz.
 1. Avukat, vekaletname ile bir banka hesabı açabilir veya yatırımcıya yardımcı olabilir ve Türkiye'de bir banka hesabı açtırabilir.
 1. Yatırım parası, Müteahhit firmanın hesabına avukat veya yatırımcı tarafından ödenebilir. Bu durumda makbuza açıklama yazılmalıdır.
 1. Gayrimenkulün ABD doları değeri, gayrimenkul değer tespit raporunda belirtilen tutar işlem tarihinden bir gün önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif ABD doları satış kuru ve / veya çapraz kur üzerinden hesaplanacaktır.

 

 

 

YATIRIMCININ SORUMLU OLDUĞU TAPU MASRAFLARI

1.Title deed tax is %4 of sale price. Legally buyer has to pay only %2 of the sale price. However, this conditions may depends on the negotiation.

Vergi dairesi tarafından alınan bir diğer vergi türü olan döner sermaye bedeli, 2021 yılında yaklaşık 1600 TL'dir.

3.Evaluation report fee between 2000-3000 TL.

4.If the project is new, opening facility fees, approximately 5.000 TL

5.Vat- if property is residential unit and first hand %1 of the sale price is paid as vat which is most of the time included in the sale price. Please check with the owner. If property is qualified as commercial unit % 8 or for some luxury projects it is %18 of the sale price is paid as vat.

TAŞINMAZ SATIN ALINDIKTAN SONRA ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

Yerel emlak vergisi, ilki Mayıs ve ikincisi Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Daha fazla bilgi ve ödeme seçenekleri için yerel belediyenizle (Belediye) iletişime geçmelisiniz. Vergi, mülkün değerine göre hesaplanır ve vergi makamları tarafından aşağıdaki şekilde belirlenen oranlara tabidir:

Büyükşehir belediye bölgesi içinde bulunan gayrimenkuller için:

 • Konutlar % 0,2
 • Diğer binalar % 0,4
 • Arazi % 0.2
 • Boş arazi (ancak inşaat amaçlı ayrılmış) % 0,6

Büyükşehir belediyesi alanı dışında bulunan gayrimenkuller için:

 • Konutlar % 0.1
 • Diğer binalar % 0,2
 • Arazi % 0.1
 • Tarım arazisi % 0
 • Boş arazi (ancak inşaat amaçlı ayrılmış) % 0,3

 

Gayrimenkul Satın Almada KDV Muafiyeti

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere - Türk Gelir Vergisi'nin 3. maddesinin birinci fıkrasının 2. fıkrasında belirtilen haller dışında - yurt dışında 6 aydan fazla yaşayan Türk vatandaşlarına çalışma izni alarak ev ve işyeri teslimi veya ikamet izni, (ii) kalıcı olarak Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı kişiler ve (iii) yasal ikametgahları ve merkezleri Türkiye'de bulunmayan ve bir işyeri veya herhangi bir daimi temsilcisi nedeniyle Türkiye'de kazanç sağlamayan kuruluşlar, muafiyet kapsamına giren konut ve işyerlerinin ilk alımında Türkiye'ye döviz getirilmesi kaydıyla KDV muafiyeti uygulanır.

Mülk daha önce herhangi bir tarafa satılmamışsa, her alıcı KDV ödemek zorundadır. Diğer bir deyişle, mülk birinci elden ise ve geliştirici tarafından tutuluyorsa, alıcı, mülk durumuna bağlı olarak% 1,% 8 veya% 18 olabilen KDV ödemek zorundadır.

Ancak gayrimenkul satın alan yabancı ülkelerde ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar ve Türk vatandaşları belirli şartların yerine getirilmesi halinde KDV'den muaf tutulabilir.

KDV muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Sadece inşaat şirketlerinden satın alınan yeni gayrimenkuller. Yani ikinci el alımlar muafiyet kapsamında değildir.
 • Gayrimenkulün döviz olarak satın alınması gerekmektedir.
 • Satın alınan gayrimenkul, satın alma tarihini takip eden bir yıl içinde satılamaz. Gayrimenkulün bir yıl içinde satılması durumunda muaf olan KDV tahsil edilecektir.

VERGİ MUAFİYETİ GEREKLİ BELGELER

VERGİ MUAFİYETİ

 • Alıcının ikamet ettiği bir ülkeden ikamet belgesi
 • Türkiye'de yerleşik olmayan bir alıcı ile ilgili olarak Türkiye'deki Göç İdaresinden yerleşik olamadığına dair yazı
 • Polis departmanından alıcının Türkiye’ye varış ve ayrılış tarihlerini gösteren yazı
 • Vergi dairesinden, alıcının Türkiye'de yerleşik olmadığına dair yazı
TAPUYA SATILAMAZ ŞERHİ KOYULMASI
  1. TAPUYA SATILAMAZ ŞERHİ KOYULMASI
  • Mülkün satın alınması sırasında alıcı, mülkün 3 yıl içinde satılmayacağını beyan edecek ve 3 yıl içinde mülkün satılmaması yönünde tapu kısıtlaması, tapunun kısıtlamalar bölümüne eklenecek veya yasal olarak oluşturulmuş bir ön açıklama eklenecektir.
  • Gayrimenkul (ler) in değeri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan değerleme şirketleri tarafından resmi bir değerlendirme ile belirlenecektir.
  • Bu hususta imzalı ve kaşeli orijinal banka dekontları tapu dairesine teslim edilecektir.
  • Tapu dairesine 3 yıl içerisinde satılmayacağına dair şerh konulması için tapu dairesinde değerlendirme raporu ve banka dekontu aslı ile Tapu Müdürlüğüne başvurur ve sonrasında vatandaşlık için uygunluk belgesi başvurusu yapılır .
UYGUNLUK BELGESİ
  1. Official Valuation Survey must be requested and provided.Bank transfer receipt must be sent.Application must be made to the Ministry of Environment and Urbanization.We apply to Title Deed Office with the evaluation report and original bank receipts for certificate of condormity on behalf of investors.

   Tapu müdürlüğü uygunluk belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne başvuruyu ilecetecektir.

   Başvuruyu mütakip 10 ila 15 gün arasında uygunluk belgesi yatırımcı veya avukatın e-postasına gönderilir.

İKAMET İZNİ İÇİN BAŞVURU

Yatırımcı, bir yıl süreyle ikamet izni alacak ve diğer aile fertleri vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasını bekleyecektir. Diğer aile bireylerinin oturma iznine ihtiyaçları varsa, Türkiye'yi geçerli vize ile ziyaret etmeleri gerekir. Ancak yatırımcının ikamet izni almak için Türkiye'ye gelmesine gerek yoktur.

Uygunluk belgesi ve aşağıdaki belgeleri topladığımızda yatırımcı için online ikamet izni başvurusu gerçekleştiriyoruz.

YATIRIMCI İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırımcının Pasaportunun Noter Onaylı Tercümeleri

 1. Uygunluk Sertifikası

İki (2) biyometrik resim ve bir jpeg versiyonu (50x60 mm ve beyaz arka plan)

 1. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi planlanan ikamet izni süresini kapsamalıdır) Başvuru sahipleri adına sağlık sigortası satın alabiliriz.

Vergi dairesi tarafından ikamet izni ödeme dekontu

 1. Yatırımcının Pasaport Vizesi Sayfası (varsa)
VATANDAŞLIK BAŞVURUSU
 • 3 yıl sonra yasal gelirlerle birlikte tüm yatırımlarınızı geri alabilme hakkınızla, başvuru tarihinden itibaren 4 ay gibi bir sürede Türk vatandaşı olabilirsiniz
 • Yatırımcının eşi / eşi ve 18 yaşından küçük çocukları, aynı yatırım tutarı ile yatırımcıya Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 18 yaş üstü çocuklar için bu durumda Türk vatandaşı olmak için ayrıca yatırım yapmak zorundadır.
 • Türk vatandaşlığı süreci, vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra yaklaşık 4 ay sürecektir.
 • Yatırımcının mevcut vatandaşlığından vazgeçmesine gerek yoktur. Türkiye, yabancı bir başvuru sahibinin sahip olduğu vatandaşlık sayısına bakılmaksızın çifte vatandaşlığı tanımaktadır
 • Yatırımcı 3 yıllık süre sonunda yatırım tutarını satabilir veya çekebilir.
 • Yatırımcının Programa katılmak için Türkiye'de yaşamasına hatta sürecin hiçbir safhasında Türkiye’de bulunmasına bile gerek yoktur.
 • Yatırımcının Türk Vatandaşlığı bir ömür boyu geçerli olacak ve yatırımcının çocukları Türk vatandaşı olarak doğacaktır

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm Başvuru Sahiplerinin Pasaportlarının Taranmış Kopyası

 1. Başvuru sahiplerinin doğum tarihleri, doğum yerleri ve ebeveynlerinin isimleri dahil olmak üzere aşağıda listelenen belgelerden birini sunmaları yeterlidir :
 1. Aile Kayıt Belgesi *

(Belge, tüm başvuru sahiplerinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve babasının adını içermelidir.)

 1. Tüm Başvuru Sahiplerinin Doğum Belgesi *

(Aile kayıt formu alınamıyorsa veya Aile kayıt formu yukarıda belirtilen gerekli şartları sağlamıyorsa)

 1. Medeni Durum Belgesi / Evlilik Belgesi / Tek belge / Boşanma Belgesi / Eşin Ölüm belgesi *
 2. Her Yetişkin Başvuru Sahibi için Altı (6) Fotoğraf, Her Çocuk Başvuru Sahibi için İki (2) Fotoğraf     (Biyometrik fotoğraf, 50x60mm, beyaz fon, ayrıca başvuru sahibinin bir jpeg fotoğrafı.)
 3. Yatırımcının Vize sayfası (varsa)

*

Belge, Lahey Sözleşmesini imzalayan ülkeden alınmışsa, düzenleyen ülkede apostil yapılması gerekir.

Belge, Lahey Sözleşmesinin imzacı olmayan ülkesinden alınmışsa, Dışişleri Bakanlığı ve ardından düzenleyen ülke de bulunan Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Türk makamlarından alınan belge ise imzalanmalı ve mühürlenmelidir

 

Apostil nedir?

Apostil, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine katılan ülkelerde kullanılmak üzere belgelere verilen bir kimlik doğrulama şeklidir.

KİMLİK KARTI VE PASAPORT İÇİN BAŞVURU

Yatırımcı TC Kimlik Kartı ve pasaportlarını Türkiye'deki yerleşim yerinin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden temin edebilir veya Başvuru Sahipleri kimlik kartını ve pasaportlarını yaşadıkları yer Türk Büyükelçiliği aracılığıyla da alabilirler.

UZATAKTAN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA

Yatırımcı, Türk vatandaşlığı programının hiçbir aşamasında Türkiye'yi ziyaret etmek zorunda değildir.

Yatırımcı, gayrimenkul yatırımı yaparak uzaktan Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Bunun için Yatırımcı, vekiline yatırımcının ülkesindeki Türkiye Konsolosluğu'nda detaylandırıp doğrulayabileceği bir vekaletname vermelidir.

Vekaletname Türkçe olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Yatırımcı, Türk konsolosluğunun yetkili tercümanı ile randevu alarak randevu gününde vekaletname için gerekli olan fotoğrafı ,pasaportu ve avukatının yatırımcıya gönderdiği vekaletname taslağı ile birlikte hazır bulunmalıdır.

TÜRKİYE’DE VEKALETNAMENİN DÜZENLENMESİ

Yatırımcılar Türkiye’de noter aracılığıyla vekaletname verebilirler. Yatırımcılar resimlerini, vergi numaralarını ve pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?