law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

Doğum ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılabilir .Bir kişinin doğumla Türk vatandaşlığını hangi şartlar altıda kazanabileceği Türk vatandaşlık kanununda düzenlenmiştir. Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması iki esasa bağlanmıştır : Soybağı ve doğum yeri.

Soybağı ile Türk vatandaşlığının kazanılması :

Türk Vatandaşlık Kanunu 7. Maddede düzenlene soybağı ile Türk vatandaşlığının kazanılması şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Kanuna göre :

 • Çocuk Türk anne veya Türk babadan evlilik birliği içinde doğmuşsa doğum yeri fark etmeksizin Türk vatandaşlığını doğumla kazanmaktadır.
 • Evlilik Birliği dışında :
 • Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan doğan çocuk Türk vatandaşlığını herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğumla kazanmaktadır.
 • Ancak yabancı anne ve Türk babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşlığını soybağı kurulmasından sonra kazanmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Formu (VAT-1),

2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, biyometrik fotoğraf,

Yabancı anne veya babanın kimlik bilgilerini içeren belgenin Türkçe ve noter onaylı tercümesi ve başvuranın yabancı anne ve babasından dolayı yabancı devlet vatandaşlığını kazanıp kazanmadığına dair resmi onaylı belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi

Doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-10-01).

Doğum Yeri Esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması:

 

Tvk. 8. Maddede düzenlene doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması şu şekilde düzenlenmiştir:

 

Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Bu maddeye göre yabancı anne ve babasından dolayı herhangi bir ülkenin vatandaşı olamayan Türkiye’de doğan çocuklar doğum yeri esası dikkate alınarak Türk vatandaşlığını doğumla kazanmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Başvuru Formu (VAT-2),
 • 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, biyometrik fotoğraf,
 • İlgilinin Türkiye'de doğduğunu ispata yarayacak doğum belgesi,
 • Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-10-01),
 • Çocuğun ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığının ispatına yarayacak usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?