law@canaydin.av.tr
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye

SABİT SERMAYE YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

En az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında asgari sabit sermaye yatırımı ile yatırımcı istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olmaktadır.

SABİT SERMAYE YATIRMI
 • Yatırımcı en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yapması gerekmektedir.
 • Yabancı yatırımcının bir şirketi satın alması veya belirli bir oranda ortak olması halinde; yabancı yatırımcının satın aldığı paya karşılık gelen tutar en az 500.000 ABD Doları veya denk tutar döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir.
 • Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete ortak olması durumunda; şahsın şirket yatırım payının en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir.
 • 12 Ocak 2017 ve sonrasında yapılan sabit sermaye yatırımları ile istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurulabilir. Bu tarihten daha öncesinde gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları ile Türk vatandaşlığına başvuru mümkün değildir.
UYGUNLUK BELGESİ

Uygunluk belgesi için aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılmaktadır.

Uygunluk Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • EK-1’de yer alan yatırım bilgi formu
 • Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının ve varsa ikamet belgesinin fotokopisi
 • Yatırımcıya ait 4 adet fotoğraf
 • Yatırımcının ikamet izni varsa fotokopisi
 • En az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk parası sabit sermaye olarak Liranın yatırıldığını gösteren Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış özel amaçlı rapor
 • Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımı bir tüzel kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ise, söz konusu sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı

Başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne uygunluk belgesi gönderilecektir.

 

Canaydın Hukuk Bürosu olarak yatırımcılar adına uygunluk belgesi başvurularını gerçekleştirebilmekteyiz.

İKAMET İZNİ İÇİN BAŞVURU
 • Yatırımcı, bir yıl süreyle ikamet izni alacak ve diğer aile fertleri vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasını bekleyecektir.
 • Diğer aile bireylerinin oturma iznine ihtiyaçları varsa, Türkiye'yi geçerli vize ile ziyaret etmeleri gerekir. Ancak yatırımcının ikamet izni almak için Türkiye'ye gelmesine gerek yoktur.
 • Uygunluk belgesi ve aşağıdaki belgeleri topladığımızda yatırımcı için online ikamet izni başvurusu gerçekleştiriyoruz.

YATIRIMCI İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırımcının Pasaportunun Noter Onaylı Tercümeleri

 1. Uygunluk Sertifikası

İki (2) biyometrik resim ve bir jpeg versiyonu (50x60 mm ve beyaz arka plan)

 1. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi planlanan ikamet izni süresini kapsamalıdır) Başvuru sahipleri adına sağlık sigortası satın alabiliriz.

Vergi dairesi tarafından ikamet izni ödeme dekontu

 1. Yatırımcının Pasaport Vizesi Sayfası (varsa)
VATANDAŞLIK BAŞVURUSU
 • 3 yıl sonra yasal gelirlerle birlikte tüm yatırımlarınızı geri alabilme hakkınızla, başvuru tarihinden itibaren 4 ay gibi bir sürede Türk vatandaşı olabilirsiniz
 • Yatırımcının eşi / eşi ve 18 yaşından küçük çocukları, aynı yatırım tutarı ile yatırımcıya Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 18 yaş üstü çocuklar için bu durumda Türk vatandaşı olmak için ayrıca yatırım yapmak zorundadır.
 • Türk vatandaşlığı süreci, vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra yaklaşık 4 ay sürecektir.
 • Yatırımcının mevcut vatandaşlığından vazgeçmesine gerek yoktur. Türkiye, yabancı bir başvuru sahibinin sahip olduğu vatandaşlık sayısına bakılmaksızın çifte vatandaşlığı tanımaktadır
 • Yatırımcı 3 yıllık süre sonunda yatırım tutarını satabilir veya çekebilir.
 • Yatırımcının Programa katılmak için Türkiye'de yaşamasına hatta sürecin hiçbir safhasında Türkiye’de bulunmasına bile gerek yoktur.
 • Yatırımcının Türk Vatandaşlığı bir ömür boyu geçerli olacak ve yatırımcının çocukları Türk vatandaşı olarak doğacaktır

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm Başvuru Sahiplerinin Pasaportlarının Taranmış Kopyası

Başvuru sahiplerinin doğum tarihleri, doğum yerleri ve ebeveynlerinin isimleri dahil olmak üzere aşağıda listelenen belgelerden birini sunmaları yeterlidir :

A. Aile Kayıt Belgesi *

(Belge, tüm başvuru sahiplerinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve babasının adını içermelidir.)

B. Tüm Başvuru Sahiplerinin Doğum Belgesi *

(Aile kayıt formu alınamıyorsa veya Aile kayıt formu yukarıda belirtilen gerekli şartları sağlamıyorsa)

 1. Medeni Durum Belgesi / Evlilik Belgesi / Tek belge / Boşanma Belgesi / Eşin Ölüm belgesi *
 2. Her Yetişkin Başvuru Sahibi için Altı (6) Fotoğraf, Her Çocuk Başvuru Sahibi için İki (2) Fotoğraf     (Biometric photo, 50x60mm,white background, identified and one jpeg photo of applicants.)
 3. Yatırımcının Vize sayfası (varsa)

Belge, Lahey Sözleşmesini imzalayan ülkeden alınmışsa, düzenleyen ülkede apostil yapılması gerekir.

Belge, Lahey Sözleşmesinin imzacı olmayan ülkesinden alınmışsa, Dışişleri Bakanlığı ve ardından düzenleyen ülke de bulunan Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Türk makamlarından alınan belge ise imzalanmalı ve mühürlenmelidir

Apostil nedir?

Apostil, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine katılan ülkelerde kullanılmak üzere belgelere verilen bir kimlik doğrulama şeklidir.

KİMLİK KARTI VE PASAPORT İÇİN BAŞVURU

Yatırımcı TC Kimlik Kartı ve pasaportlarını Türkiye'deki yerleşim yerinin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden temin edebilir veya Başvuru Sahipleri kimlik kartını ve pasaportlarını yaşadıkları yer Türk Büyükelçiliği aracılığıyla da alabilirler.

UZATAKTAN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA

Yatırımcı, Türk vatandaşlığı programının hiçbir aşamasında Türkiye'yi ziyaret etmek zorunda değildir.

Yatırımcı, uzaktan Türkiye’ye sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Bunun için Yatırımcı, vekiline yatırımcının ülkesindeki Türkiye Konsolosluğu'nda detaylandırıp doğrulayabileceği bir vekaletname vermelidir.

Vekaletname Türkçe olarak düzenlenmiş olmalıdır.

Yatırımcı, Türk konsolosluğunun yetkili tercümanı ile randevu alarak randevu gününde vekaletname için gerekli olan fotoğrafı ,pasaportu ve avukatının yatırımcıya gönderdiği vekaletname taslağı ile birlikte hazır bulunmalıdır.

TÜRKİYE’DE VEKALETNAMENİN DÜZENLENMESİ

Yatırımcılar Türkiye’de noter aracılığıyla vekaletname verebilirler. Yatırımcılar resimlerini, vergi numaralarını ve pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

https://www.canaydin.av.tr/wp-content/uploads/2022/02/Logo-Canaydin-scaled.jpg
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No: 8 Parima Ofis Kat: 14 D: 176 Zeytinburnu / İstanbul / Turkey
+90 542 150 43 13 / +90 542 150 13 85
law@canaydin.av.tr

Bizi Takip Edin:

CANAYDIN Hukuk Bürosu – TÜRKİYE 

Copyright © RAZ DİJİTAL 2022

Open chat
Hello
How can we help you ?